Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
07.04.2009 günlü, 27193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan baraj alanlarından etkilenen taşınmaz kültür varlıklarının korunması ile ilgili 749 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararının iptali ve YD'si193
8c13b3da-dcce-44aa-b296-c4fa837e2cb0163
Türkiye korunan alan yönetiminde IUCN kategori sistemi121
Türkiye, Avrupa Birliği ve tarım politikaları76
III. Türkiye'de özelleştirme gerçeği sempozyumu73
Baroda olağanüstü genel kurul yapılmasını isteyen avukatlar, Başkan Nevzat Erdemir'i eleştirdiler "Verdiği sözün arkasında dursun" : 12 Mart 200571
Türkiye yerel günden 21 programı67
4ca76b4a-1953-4b65-91f0-38751da77a6b63
Yapı denetimi ders notları61
1990'lar Türkiyesi'nde kadın ve göç55