Sadece sistem kullanıcıları giriş yapıp bu dokümanı görüntüleyebilir.

Giriş

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin. Erişim Talebi İşlem Adımlarıyla ilgili daha fazla bilgi (Madde 9) için tıklayınız.

T.C Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Noyan Özkan'a yanıtı

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.