Sadece sistem kullanıcıları giriş yapıp bu dokümanı görüntüleyebilir.

Giriş

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.