Sadece sistem kullanıcıları giriş yapıp bu dokümanı görüntüleyebilir.

Giriş

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Noyan Özkan'a yanıtı

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.