Sadece sistem kullanıcıları giriş yapıp bu dokümanı görüntüleyebilir.

Giriş

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin. Erişim Talebi İşlem Adımlarıyla ilgili daha fazla bilgi (Madde 9) için tıklayınız.

TMMOB'den basına ve kamuoyuna açıklama : 24 Mart 1998

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.