Sadece sistem kullanıcıları giriş yapıp bu dokümanı görüntüleyebilir.

Giriş

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin. Erişim Talebi İşlem Adımlarıyla ilgili daha fazla bilgi (Madde 9) için tıklayınız.

Senih Özay'ın Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığına 2002/144E numaralı dosyaya ilişkin yazısı

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.