Sadece sistem kullanıcıları giriş yapıp bu dokümanı görüntüleyebilir.

Giriş

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin. Erişim Talebi İşlem Adımlarıyla ilgili daha fazla bilgi (Madde 9) için tıklayınız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi 2006/87 no'lu UKOME Kararı

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.