Toplam kayıt 793, listelenen: 1-20

  • 100. Senede Yine Şehrin Kalbinde 

   Türkmen, Hade (Ekolojistler.org, 2009-05-03)
   Son iki senedir olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs’ın İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kutlanması üzerine yaşanan tartışmalara odaklanmış durumdayız.
  • 12 Eylüller ya da Anayasa Değişikliği - 1 

   Türmen, Rıza (Ekolojistler.org, 2010-08-07)
   12 Eylül referandumunun ana teması ne? İktidar bu soruya “12 Eylül Anayasa’sından kurtulmak” yanıtını veriyor. Referandumu bu eksene oturtuyor.
  • 14 Nisan ve "Notları" Üzerine 

   Yiğiter, Cenk (Ekolojistler.org, 2007-04-23)
   Basında sıkça anılan ifadelerle “14 Nisan 2007 tarihinde Ankara, Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir mitinge ev sahipliği yaptı.” 14 Nisan, günler öncesinden Türkiye gündemine baş sıralardan oturdu. Miting, Cumhuriyet’e ...
  • 2. Ekososyalist Manifesto Taslak Metni Tartışmaları-Özet- 

   Ekoloji Kolektifi (Ekolojistler.org, 2008-08-04)
   2. Ekososyalist Manifesto Taslağı’nın tartışılması amacıyla Ekoloji Kolektifi’nin açık çağrısı ile 14 Temmuz’da İstanbul, 15 Temmuz’da Ankara ve 17 Temmuz’da Mersin’de yapılan toplantılar İstanbul’da 14, Ankara’da 13 ve ...
  • 2000'li Yıllarda Ankara'da Ulaşım Hakkı Tartışmaları 

   Altınok, Emre Baturay (Ekolojistler.org, 2010-04-11)
   2010’daki mahkeme kararlarının uygulandığı aldatmacası ile Ankaralı’ya yaşatılan zulüm, belediye hizmetlerinin piyasa koşullarına ve kurumlardan ziyade kişisel tasarruflara terk edildiğinin en büyük kanıtıdır. Belediyenin ...
  • 2007 Su Raporu 

   Çevre Mühendisleri Odası (Ekolojistler.org, 2007-10-31)
   Yaşamın temelini oluşturan ve devamını sağlayan, kültürlere biçim veren, tarih boyunca uygarlıkların kaderini belirleyen su vazgeçilmez bir değerdir. Yeryüzündeki miktarının zamanın başlangıcından beri artmadığı göz önüne ...
  • 2007'de Tarım ve Hayvancılık 

   Oral, Necdet (Ekolojistler.org, 2008-01-08)
   2007’de tarıma IMF-Dünya Bankası destekli tasfiye programı, küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık egemendi. Tarımsal üretim düştü, katma değer küçüldü, ithalat patladı, küçük üreticiliğin tasfiyesi hızlandı. 2007 kayıp yıl oldu.
  • 2007'ye Genel Bakış 

   Petras, James (Ekolojistler.org, 2007-02-20)
  • 2008: Neo-Liberal Küreselleşmenin Sonu 

   Wallerstein, Immanuel (Ekolojistler.org, 2008-02-01)
   Neo-liberal küreselleşme ideolojisi 1980’lerin başından beri yükselişteydi. Aksi zannedilse de, bu ideoloji modern dünya-sistemin tarihinde aslında yeni bir düşünce değildir. Dünyadaki hükümetlerinin dünya pazarında başarılı ...
  • 21. Yüzyıl Ailesi Arabadan Iner mi? 

   Ali Üzelgün, Mehmet (Ekolojistler.org, 2008-01-13)
   İnsan kaynaklı iklim değişikliği son yıllarda giderek gündemde daha fazla yer tutmaya başlayan bir popüler felaket senaryosu. Meselenin, göktaşı, güneş patlaması gibi diğer olası felaketlerden önemli bir farkı var, bunu ...
  • 21. Yüzyıl Emperyalizmi: Militarizm, İşbirlikçiler ve Direniş 

   Petras, James (Ekolojistler.org, 2013-03-04)
  • 3. Köprü Cinayetine Izin Vermeyelim... 

   Sönmez, Mustafa (Ekolojistler.org, 2009-07-12)
   Kâr, daha fazla kâr dürtüsü ile ilerleyen kapitalizmin, ayağına dolanan da yine bu dürtü oldu ve onu, bugünkü kör kuyulara itti. İnsanların en temel ihtiyaçlarını akılla belirleme, toplum için en iyiyi, mevcut seçenekler ...
  • 3G Sizi Mutlu Eder mi? 

   Başkaya, Fikret (Ekolojistler.org, 2016-02-22)
   Teknoloji hârikalar yaratıyor ve her teknik ilerleme insanlık fotoğrafını daha çok karartıyor. Ve insanlara şimdilik sabrederler, ilerlemenin ‘geçici olumsuzluklarına’ katlanırlarsa, ilerde dünya cennetinde yaşayacakları ...
  • 5 Haziran'da Seçime Gitmek Çevre Mücadelesi için Bir Şans 

   Polat, İkbal (Ekolojistler.org, 2010-10-06)
   Ekolojist hareket seçimleri AKP'ye karşı çevre mücadelesine dönüştürmelidir. AKP hükümetinin 22 Temmuz 2007'den 22 Temmuz 2010'a kadar yaptığı kanun düzenlemeleriyle ekolojik yaşam ve insan hayatı tehdit altına girdi.
  • 5. Dünya Su Forumuna Karşı İstanbul Bildirgesi / Declaration Against Wwf5Th In İstanbul 

   Bilinmeyen yazar (Ekolojistler.org, 2009-04-12)
   5. DÜNYA SU FORUMUNA KARŞI İSTANBUL BİLDİRGESİ / Declaration Of the Platform No to Commercialization Of Water/Turkey against WWF5th in Istanbul
  • 5553 Sayılı Tohumculuk Yasa'Sının Anayasa'ya Aykırı Hükümleri 

   Altınok, Emre Baturay (Ekolojistler.org, 2007-07-07)
   31 Ekim 2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 8 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 2004 yılından beri TBMM gündeminde olan, hatta 23 Kasım 2004 tarihinde ...
  • 6223+636+644+645+646+...= ? 

   Çağlar, Yücel (Ekolojistler.org, 2011-07-19)
  • 648 Sayılı KHK: Dikensiz Gül Bahçesi Operasyonu 

   Özkan, Noyan (Ekolojistler.org, 2011-08-25)
   AKP Hükümetinin önce 12 Eylül Referandumu  operasyonuyla yargı erkini eline geçirmesi  ve sonrasında Yüzde 50’lik seçim zaferiyle elinin güçlenmesi ile  ülkemiz  doğasının kısa dönemli rant projeleri  yoluyla yağmalanması ...
  • 7 Yıllık Mobil Santral Mücadelesi 

   Telatar, Metin (Ekolojistler.org, 2008-03-28)
   Türkiye'de uygulanan yanlış enerji politikalarının sonucunda 1990'lı yıllarda, önce Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çözüm olarak gösterilen "mobil santrallar" daha sonra ülkenin her tarafına yaygınlaştırıldı.
  • ABD Ayıkla Pirincin Taşını 

   GDO'ya Hayır Platformu (Ekolojistler.org, 2006-10-09)
   GDO'lu ve GDO'suz Ürünlerin Birlikte Ekilebilirliği