Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • En zengin enerji kaynağı Güneş 

      Hürriyet Gazetesi (Hürriyet Gazetesi, 1998-08-31)
      Türkiye'nin en zengin ve en temiz enerji kaynaklarından birinin güneş olduğu ve Türkiye'ye isabet eden güneş gücünün, kurulu elektrik santrallarının gücünün 5 bin 260 katını bulduğu saptandı.