Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

    • Gencelli termik santralinde beklenen çevresel etkiler 

      TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege şubesi; İnşaat Mühendisleri Odası; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir şubesi; Şehir Plancıları Odası Ege Şubesi; TMMOB Mimarlar Odası İzmir şubesi (1989-12-22)
    • İlkel kafalar!.. 

      Güçlü, Abbas (Milliyet Gazetesi, 1999-08-19)