Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Ekolojik Krize Karşı Yeşil Sosyalizm "Stefo Benlisoy ile Söyleşi" 

   Açıkgöz, Esra (Ekolojistler.org, 2009-01-24)
   İnsanlığın başı dertte. Bir yanda küresel kriz, diğer yanda ekosistemleri tahrip eden ekolojik kriz... Ekososyalistler, insanlığı ve ekosistemleri sömüren kapitalizme karşı, yeşil sosyalizmle çıkış arıyorlar. Aralarına her ...
  • Haklarınıza Sahip Çıkın... "Sosyal Haklar Derneği ile Röportaj" 

   Açıkgöz, Esra (Ekolojistler.org, 2007-06-30)
   Sosyal Haklar Derneği, insanların dikkatini giderek eriyen sosyal devlet olgusuna çekiyor. Eğitim, sağlık, barınma, istihdam gibi temel hakları elinden alınanlara da. İlk talepleri, her insanın varlığını yardımseverlik ...